آب جوی آمد و غلام ببرد

 مسعود خدابنده، ايران اينترلينک
بيست و نهم نوامبر دوهزار و چهار

 

برگرفته از"اطلاعيه دبيرخانه شوراي رجوی":
...در يك دهه گذشته, جهان تنها پس از افشاگريهاي سازمان مجاهدين خلق ايران از بخشهايي از پروژه هاي شوم اتمي ملايان مطلع شده است

برگرفته از"خبرگزاری بي بي سي" :
...
شورای حکام سرانجام درباره ايران قطعنامه صادر کرد
اين قطعنامه که پيش نويس آن توسط سه کشور بريتانيا، فرانسه و آلمان تهيه شده بود، با اجماع 35 عضو شورای حکام و بدون رای گيری به تصويب رسيد... متن قطعنامه ای که بعداز ظهر دوشنبه به تصويب رسيد به طور محسوسی نسبت به پيش نويس اوليه آن تغيير کرد تا رضايت مقام های جمهوری اسلامی را جلب کند... در اين قطعنامه، درخواست معرفی ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد که همواره به صورت تهديدی جدی درباره فعاليت های ايران مطرح می شد و آمريکا نيز خواهان اعمال آن بود، مطرح نشده است.

برگرفته ازنشرمجلس، هنسارد، بريتانيا، بيست و چهارم نوامبر:
...
نماينده محافظه کار مجلس عوام (سر تدي تيلور) ،همچنين از دولت انگليس خواست تا بطور شفاف تاکيد نمايد که مجاهدين خلق و يک تشکل وابسته به آنان با نام "شوراى ملى مقاومت " که همچنان داراى فعاليت در اين کشور است ، هيچ پايگاه و جايگاهى در ميان مردم ايران ندارد.
وى در اين بخش از سخنان خود به سفر اخيرش به ايران اشاره کرد و گفت که در اين سفر با تعدادى از قربانيان اقدامات تروريستى مجاهدين ديدار کرده و براى وى مشخص شده است که اين گروه مورد تنفر مردم ايران هستند...

برگرفته از"نامه ابراهيم خدابنده به مسعود رجوي":
... و اما اين که بالاخره در مقطع فعلي در رابطه با مواردی همچون فرستادن افراد ناراضي که ساليان سال در کنار خودت و گوش به فرمانت بوده اند به اردوگاه رمادی و يا زندان ابوغريب و شرکت در جنگ عليه کردهای عراقي در اتحاد با نيروهای بعثي و همسوئي و هم نوائئ عملي با آمريکا و اسرائيل در صحنه بين المللي چه پاسخي داری و چه مي گويي؟ آيا همه اين ها نيز همچون انقلاب ايدئولوژيک و به عرش اعلي بردن رهبری و طلاق ها و همينطور آواره کردن کودکان بي گناه و بي پناه در تمام دنيا از ضرورتهای به اصطلاح سرنگوني توهمي که قرار است به هر قيمت و به هر شکلي کسب شود بود؟  آيا وقت آن فرا نرسيده است که توضيحي در خصوص مسائل پشت پرده طي اين سالها و آنچه در عراق و ساير نقاط گذشته است بدهي و به اين واقعيت اذعان کني که بن بستي که در حال حاضر در آن قرار گرفته ای نه از قدرتمندي نظام و نه از زد وبندهای بين المللي بلکه خود کرده ای است که در حال حاضر آنرا تدبير نيست؟

ايران اينترلينک:
اگر حتي قبول کنيم که هدف وسيله را توجيه مي کند، پيدا کنيد عاقبت وسيله را

شد غلامي که آب جوی آرد           آب جوی آمد و غلام ببرد