زنده سوزانده شده
به نام مارکس و محمد

گزارش معرفي کتاب
بيستم اکتبر دوهزار و چهار

 

ساعت سه بعداز ظهر پنجشنبه بيستم اکتبر دوهزار و چهار، کنفرانس مطبوعاتي اي در سالن "فارين پرس سنتر" در ساختمان "مزون دو راديو" پاريس برگزار گرديد

آقای آلن شوالرياس، نويسنده وخبرنگار معروف، متخصص امور خاورميانه، کتاب جديد خود به نام "زنده سوزانده شده" را معرفي نمود. اين کتاب گزارشي است از بيش از يک سال تحقيقات خبرنگاری آقای شوالرياس در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران در کشورهای اروپايي، عراق و ايران. سازمان مجاهدين خلق ايران که به نام های ارتش آزاديبخش (در عراق) و شورای ملي مقاومت (در پاريس) هم شناخته مي شود، به مدت ربع قرن است که توسط آقا و خانم رجوي رهبری مي گردد.
کتاب توسط مرکز تحقيقات بر امور تروريستي در پاريس منتشر گرديده است. آقای شوالرياس، خبرنگار، از سال 1974 کتب و مقالات متعددي را به چاپ رسانده و سالها با مطبوعات معروف فرانسوي و خارجي از جمله گاردين، فيگارو، پاری مچ، لوپوئن و غيره همکاری داشته است. آخرين مقاله وی تحت عنوان "هفت اشتباه آقای بوش در عراق" در شماره اين هفته "ژون افريک" (هفدهم تا بيست و سوم اکتبر) به چاپ رسيد. ايشان همچنين در اين هفته مقاله ای کوتاه در مورد خطرات تروريسم و سازمان مجاهدين خلق در فرانسه،در نشريه "مترو" (پنجشنبه بيستم اکتبر) پاريس منتشر کردند.

در پانل معرفي کتاب، همچنين آقای مسعود خدابنده حضور داشتند. آقای خدابنده سال هزار و نهصد و نود و شش از اين سازمان بخاطر همکاری هايش با صدام حسين در جنايات جنگي و جرايم ضد بشری جدا شده است. وی تا آن تاريخ عضو هيئت اجرايي سازمان مجاهدين، فرمانده ارتش آزاديبخش و عضو شورای ملي مقاومت بوده است وهمچنين تا زمان خروجش از سازمان مجاهدين،مسئوليت حفاظت و مخابرات اين سازمانها را نيز به عهده داشته . آقای خدابنده در حال حاضر در انگلستان بعنوان مشاور مخابرات و سيستم های حفاظت ارتباطات فعال است . وی با مرکز تحقيقات بر امور تروريستي در پاريس و مرکز ايران انترلينک در انگلستان نيز همکاری های  نزديکي دارد. در پانل معرفي کتاب همچنين آقای آنتوني کلونا، خبرنگار فرانسوي حضور داشتند.

ده ها خبرنگار فرانسوي و خارجي از رسانه های مختلف در اين کنفرانس شرکت کرده و گزارش و مصاحبه هايي تهيه نمودند که شامل نمايندگاني از راديو فرانسه، کانال سه فرانسه، صدای امريکا، ايران پرس سرويس، لوس آنجلس تايمز، تلويزيون بلژيک، الاحرام مصر و خبرنگاران و شخصيت های مستقل و وکلا و نمايندگاني از کشورهای مختلف مي گرديد. در ميان مدعوين در کنفرانس چهره ها و نمايندگاني از نيروهای آپوزيسيون حکومت جمهوری اسلامي ايران نيز به چشم مي خورد.

کنفرانس به معرفي اوليه کتاب توسط آقای شولرياس و آقای خدابنده شروع و سپس با پرسش و پاسخ ادامه يافت که حدود چهار ساعت ادامه داشت.

آقای شولرياس و آقای خدابنده به تشريح ماهيت و تهديد تروريسم پرداخته و تاکيد کردند که تروريسم يک تکنيک و شيوه عمل است که ايدئولوژی و مرام و مسلک مشخصي نداشته و نمي شناسد و بنابراين مي تواند توسط هر کس و درهر جايي بعنوان يک ابزار مورد استفاده قرار گيرد. تروريسم ابزاری است برای توسل به جنگ در زمان صلح و سعي اي است برای بدست آوردن امتيازات سياسي از طريق خشونت و با  زير پا گذاشتن اوليه ترين حقوق بشري افراد عادی جامعه. استفاده از اين روش و تاکتيک ضد انساني و مخرب است . اين تاکتيک مرز های وجداني را تخريب مي کند و بي دفاع ترين اقشار جامعه را وحشيانه هدف قرار مي دهد. اين روشي مخرب برای تحميل جنگ  در دوران صلح در هر محل و جامعه ای است. هرگونه سعي در قبول کردن اين افعال بعنوان "تروريست های خوب" برای بدست آوردن منافع کوتاه مدت در هر کجای جهان که باشد، لاجرم منجر به قبول ديگر انواع آن خواهد بود که النهايه تمامي مردم را در سراسر جهان مستقيما متاثر خواهد کرد.

 

آقای شوالرياس همچنين در مورد سعي های فراوان ولي بي نتيجه خود برای گرفتن جواب و يا مصاحبه با نمايندگان مجاهدين خلق در پاريس و عراق و انعکاس نظرات ايشان توضيح دادند. فرار مجاهدين خلق از پاسخ گويي و صحبت مقوله ای است که در غالب فرقه ها و گروه های تروريستي بوضوح قابل ملاحظه است. آنها ترجيح مي دهند تا از هر گونه صحبت و بحث و ديالوگ فرار کرده و جواب انتقادات را با حملات و خشونت های هرچه بيشتر بدهند.

کتاب که حدود دويست و پنجاه صفحه است، داستاني از مدارک و شواهد ای است که نتيجه سفرهای تحقيقي آقای شولرياس در اروپا و خاورميانه در طي سال گذشته مي باشد. وی در اين کتاب به تشريح زوايای مختلفي از فعاليت های سياسي، نظامي و روابط داخلي سازمان مي پردازد. اين توضيحات مواردی همچون خودسوزی های اعضای مجاهدين در اعتراض به دستگيری رئيسشان در پاريس به جرم تروريستي، فعاليت های تروريستي در داخل و خارج از ايران، شامل کشتن مستخدمين امريکايي و افراد غير نظامي، استفاده آگاهانه و گسترده از مواد منفجره و خمپاره انداز در مناطق پر جمعيت شهرهای ايران، سوء رفتار، شکنجه و اعدام اعضای ناراضي خودشان در زمان حکومت صدام در عراق، شرکت در سرکوب اکراد و شيعيان عراقي بدستور مستقيم صدام حسين، همکاری نزديک با سرويس های مخفي عراق در حين جنگ عراق با ايران که در آن از گاز های شيميايي بر عليه ايرانيان استفاده شد، دستگاه تبليغاتي و دستگاه مالي مجاهدين، پشتيبانان اين گروه در دوائر سياسي و مالي کشورهای غربي و سوء استفاده گروه از سيستم های دموکراتيک در کشورهای غربي را شامل مي گردد.

کتاب "زنده سوزانده شده، به نام مارکس و محمد" همچنين تاريخچه مختصری است از زمان تاسيس آن تا تبديل شدنش به فرقه ای خطرناک و اختمام آن در نقطه ای که خودشان را در خيابان های پايتخت های کشورهای اروپايي به آتش کشيدند.

مطبوعات مختلف گزارشات و مصاحبه هاي مختلفي تهيه نمودند. صدای آمريکا با آقای خدابنده مصاحبه اي نمود که بخشي از آن در رابطه با فيلم های سری بيرون آمده از عراق بود. در اين فيلم های ويدئويي، آقای رجوي و دژخيمانش  در حال چانه زدن با ژنرال حبوش (رئيس سرويس های سري رژيم سابق عراق) نشان داده مي شوند. چانه زدن ها بر سر قيمت ترور سوژه هايي است که برای آقای رجوي از طرف ژنرال حبوش مشخص گرديده است. آقای خدابنده همچنين در مورد وضعيت کنوني افرادی ناراضي در کمپ اشرف در عراق و تعداد روز افزون اين عده توضيحاتي دادند.

در پاسخ به سوالي از طرف آقای صفا حائري، آقای خدابنده تاکيد کرد که مجاهدين هيچ گونه اطلاعاتي راجع به امور اتمي ايران نداشته و ندارند و اساسا پس از ربع قرن قطع رابطه و عدم حضور در ايران و دور افتادن از واقعيات اجتماعي، اقتصادی و سياسي ايران، هيچ اطلاعات معتبر ديگری هم در رابطه با ايران نداشته و نمي توانند داشته باشند.

لينک به گزارش آقای صفا حائري از اين کنفرانس مطبوعاتي

 کتاب "زنده سوزانده شده" شماره ثبت ISBN: 2 9522978 0 0 از سايت "مرکز تحقيقات بر امور تروريستي"، لينک زير، قابل تهيه مي باشد
www.recherches-sur-le-terrorisme.com